Tradycja To Siła Która Łączy

Stowarzyszenie Ziemi Strzeleckiej Złoty Kłos od 18.09.2017 do 30.11.2017 realizuje projekt współfinansowany przez starostwo powiatowe w Brzesku. Zadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem „Tradycja To Siła Która...

Wyjazd Mobilnego Klubu Seniora do kina

Stowarzyszenie „Złoty Kłos” ze Strzelec Wielkich oraz Mobilny Klub Seniora w dniu 6 marca 2017r. udali się do kina Planeta w Brzesku. Wspólnie oglądaliśmy film „Zerwany Kłos”. Przedstawia on ogrom nieszczęść I wojny światowej 1914...

Pożegnanie majówek przez „Mobilny Klub Seniora”

Członkowie Klubu Seniora uroczyście zakończyli miesiąc maj.  Wieczorową porą przed figurą Matki Bożej na posesji Państwa Jadwigi i Zygmunta Zabiegałów w Strzelcach Wielkich została odprawiona majówka- Litania do N.M.P. Następnie śpiewano wiele pieśni i piosenek Maryjnych...

Klub Seniora „Wesołe Kumoszki” w Strzelcach Wielkich

Stowarzyszenie Ziemi Strzeleckiej „Złoty Kłos” realizator zadania publicznego „Wspieranie osób w podeszłym wieku poprzez integrację z młodzieżą” finansowanego przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Klub Seniora „Wesołe Kumoszki” w Strzelcach Wielkich. Uczestnicząc w spotkaniach naszej...

„Złoty Kłos” przed nowym zadaniem

Pomiędzy Panem Marianem Zalewskim – Wójtem Gminy przy udziale Pani Marii Czesak – Skarbnika Gminy a Stowarzyszeniem Ziemi Strzeleckiej ,,Złoty Kłos”, reprezentowanym przez Panią Zofię Solak – Prezesa, Panią Renatę Wilk – Sekretarza i Panią Krystynę Wąs...