Roczne podsumowanie działalności „Złotych Kłosów” w Strzelcach Wielkich

W dniu 14 marca 2017r. w siedzibie Stowarzyszenia w Strzelcach Wielkich odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2016 rok. Gościem zebrania był Wójt Gminy Szczurowa Pan Marian Zalewski.

Ubiegły rok był dla Stowarzyszenia bardzo pracowity. Udział w kilku projektach wspólnie z Mobilnym Klubem Seniora, udział w konkursach i przygotowaniach kulinarnych. Pracę nad wieńcem i udział w Dożynkach Gminnych. Organizowanie poczęstunku w strefie VIP dla zaproszonych gości na Pikniku Lotniczym. Godnie reprezentowanie na uroczystościach kościelnych, gminnych i powiatowych. W ramach poznawania kultury, zabytków oraz legend- zwiedzanie pięknej Pragi, zapoznanie się z historią i teraźniejszością. Na specjalne zaproszenie wyjazd do Teatru Nowego w Krakowie wraz z seniorami.
 
 
 
Podsumowując sekretarz Stowarzyszenia „Złoty Kłos” Pani Renata Wilk powiedziała, Zdajemy sobie sprawę, że na działalność w stowarzyszeniu dużo swojego czasu, sił i energii poświęca Pani Prezes Zofia Solak. Wiele działań nie miałoby miejsca gdyby nie jej upór i zaangażowanie, za to jej dziękujemy. Dziękujemy, również Panu Wójtowi za przychylność dla naszych przedsięwzięć. Specjalne podziękowanie dla Pani Elżbiety Gądek, z której pomocy bardzo często korzystamy.
 
 
 
Życzymy sobie kolejnych udanych lat w działalności na rzecz naszej wsi i gminy, dobrej współpracy z Klubem Seniora oraz innymi organizacjami. Wiele satysfakcji z tych dużych i tych małych osiągnięć.
 
Zofia Solak, Prezes Stowarzyszenia „Złoty Kłos” w Strzelcach Wielkich