„TRADYCJA TO SIŁA, KTÓRA ŁĄCZY”

„TRADYCJA TO SIŁA, KTÓRA ŁĄCZY”
Projekt współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Brzesku
Podsumowanie projektu w Strzelcach Wielkich w dniu 30.IX.2017 roku.
 
Zakończenie projektu było skromne, lecz bardzo uroczyste. Wyśmienici goście zaszczycili nas swoją obecnością. Nasi artyści- członkowie Mobilnego Klubu Seniora swoimi występami oczarowali wszystkich. Wystąpili w strojach pozyskanych dzięki projektowi.
 
Koordynatorzy projektu- Stowarzyszenie Ziemi Strzeleckiej „Złoty Kłos” zorganizowali wystawę prac rękodzielniczych wykonanych podczas zajęć.
  
 
Wśród przybyłych na uroczystość gości byli:
 • Marek Antosz- członek Zarządu Powiatu Brzeskiego,
 • ks. Proboszcz Dziekan Stanisław Tabiś,
 • ks. Marek Muszyński,
 • Kazimierz Tyrcha- Przewodniczący Rady Gminy Szczurowa,
 • Dorota Jaszczowska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich,
 • Barbara Domagała- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej,
 • Członkowie Stowarzyszenie Rodziny Kolpinga z Porąbki Uszewskiej oraz wielu gości z terenu gminy Szczurowa i powiatu brzeskiego.

Prowadzące uroczystość: Elżbieta Gądek, Renata Wilk i Zofia Solak.

Renata Wilk nakreśliła osiągnięcia, cele i główne zadania Stowarzyszenia „Złoty Kłos”. Elżbieta Gądek opowiedziała o projekcie, jakie były jego zamierzenia, co wykonały poszczególne grupy, jakie miały zadania i jakie są tego efekty.
 
 
 Pani Anna Herbert Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga w Porąbce Uszewskiej opowiedziała o tej organizacji.
 
W części artystycznej wykorzystano teksty piosenek oraz wiersz, które zostały napisane na potrzeby projektu dla grupy śpiewaczej.
 
Pan Mariusz Szydłowski prowadzący tą grupę skomponował melodię do słów napisanych przez Zofię Solak.
 
Wiersz:
 • Marzenia Seniorów
Piosenki:
 • Jesień życia- Baju baj
 • Jasne niebo- coś o ekologii
 • Nasza wieś- projektowy hymn
 • Niby razem- piosenka kabaretowa
 • Każdy o swoim- króciutko

Najodważniejsze seniorki wykonały taniec- „Parodia Jacksona” wśród ogólnej wesołości i gromkich brawach. Występ ten pokazał, że wszystko można pomimo upływającego czasu, pomimo lat, z uśmiechem i gracją.
 
 
 
Przez chwilę nasi seniorzy byli młodzi i pełni zapału, siłą która łączy jest tradycja nie tylko stosunki i relacje międzyludzkie. Aby zawsze były pełne zrozumienia i akceptacji.
 
Na koniec zaproszeni goście zabrali głos, wyrażali się bardzo ciepło i przychylnie o występie, oraz o panującej atmosferze.
Zaczęło się wspólne biesiadowanie. Przy dźwiękach akordeonu brzmiały radosne regionalne piosenki. Atmosfera radości i śmiechu.
„My wciąż jesteśmy młodzi,
Siwe włosy to nie szkodzi”.
 
 
Dziękujemy:
Pani Annie Święch- prowadzącej rachunki i księgowość,
Pani Annie Kurek- która przekazała nam umiejętność wykonania prac z wikliny papierowej,
Panu Mariuszowi Szydłowskiemu- który napisał muzykę, do naszych piosenek i cierpliwie uczył rytmicznego śpiewu,
Pani Elżbiecie Gądek- pomocna zawsze i wszędzie i ma wielki szacunek dla seniorów. Jako człowiekowi wielkiego serca należą się słowa uznania.
 
Wszystkim Państwu, którzy zaangażowali się w projekt bardzo serdecznie dziękuję.
 
 
Koordynator Projektu Zofia Solak
wraz z członkami Stowarzyszenia Ziemi Strzeleckiej
 „ZŁOTY KŁOS”
i Mobilnego Klubu Seniora.