Tradycja To Siła Która Łączy

Stowarzyszenie Ziemi Strzeleckiej Złoty Kłos od 18.09.2017 do 30.11.2017 realizuje projekt współfinansowany przez starostwo powiatowe w Brzesku. Zadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem „Tradycja To Siła Która Łączy”. Całkowity koszt działania wynosi 4 850 zł w tym kwota dotacji 3 000 zł.

Rekrutacja trwać będzie od 19.09 do 23.09.2017 zapraszamy osoby chętne do zapisywania się.

Koordynator projektu Zofia Solak