Rok 2012

W dniu 11.03.2012r. w Strzelcach Wielkich odbyło się zebranie kobiet. Celem zebrania było ożywienie i rozbudzenie inicjatyw dotyczących wsi oraz jej mieszkańców. Był to wniosek p. sołtys wsi – Zofii Solak.

Na zebraniu podjęto uchwałę o założeniu stowarzyszenia. Podczas wstępnych spotkań uchwalono statut, wybrano zarząd i rozpoczęto rejestrację. Z inicjatywy p. sołtys przyjęto nazwę Stowarzyszenie Ziemi Strzeleckiej Złoty Kłos.

Rejestracja w Sądzie Rejonowym w Krakowie 2012 rok,

Zarząd:

prezes – Solak Zofia                          sekretarz – Wilk Renata

vice prezes – Solak Elżbieta            skarbnik – Wąs Krystyna

Porządek działalności:

  1. Biesiada Agroturystyczna w Siedlcu – zajęcie zaszczytnego III miejsca w konkursie kulinarnym – zdobycie nagrody
  2. Udział w Dożynkach Wojewódzkich w Porąbce Uszewskiej – nagroda
  3. Ogłoszenie konkursu na Logo Stowarzyszenia wśród dzieci i młodzieży – wpłynęło 15 prac.
  • I miejsce – Sandra Solak – szkoła podstawowa Strzelce Wielkie
  • II miejsce – Weronika Sola – Gimnazjum w Szczurowej
  • III miejsce -Kinga Daniel – Gimnazjum w Szczurowej
  • oraz 4 wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy zostali wynagrodzeni. Nagrody ufundowała Grupa Działania EO Cenoma. Logo opracowane przez Sandrę Solak na stałe wpisało się jako Logo „Złotych Kłosów”
  1. Zabawa Andrzejkowa dla dzieci i młodzieży poprzedzona występem artystycznym – „Wiersze i piosenki z dawnych lat” pod przewodnictwem Z. Solak.

Podczas zabawy poczęstunek dla około 100 dzieci, przygotowany przez członkinie stowarzyszenia.

Gościnny występ tańca z ogniem przygotowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych „Aktywator”.

W okresie świątecznym odwiedzanie ludzi starszych i samotnych, przygotowanie stroików Bożonarodzeniowych oraz symbolicznych paczek ze słodkościami. Członkinie zostały przyjęte z serdecznością i wzruszeniem.