Rok 2014

  1. Organizowanie ferii dla dzieci i młodzieży dofinansowanych przez Fundację Wspomagania Wsi w Warszawie, 2 000 zł.

Pożyteczne Ferie 2014  „Nie zapominajmy o naszych sąsiadach”.

  1. Zorganizowanie i przygotowania Jasełek – występ w Sanktuarium w Strzelcach Wielkich.
  2. Przygotowanie potraw na Piknik Modelarski w Strzelcach Małych.
  3. Udział w Giełdzie Agroturystycznej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (dyplom uczestnictwa).
  4. Udział w projekcie „Kultywowanie o Promocja Lokalnego Dziedzictwa Kulturowego” przez który przeprowadziła nas Pani Alina Banach i dzięki niej mamy 10 kompletów strojów regionalnych i wiele niezbędnych naczyń i urządzeń. Dzięki strojom możemy uświetniać wszystkie uroczystości.
  5. Organizowanie Dożynek Gimnazjalnych w Strzelcach Wielkich z naszej inicjatywy powróciło organizowanie Dożynek w Gminie Szczurowa.
  6. Udział w konkursie „Pieśni Maryjnej” podczas Dożynek Gminnych. Członkinie Stowarzyszenia zostały wyróżnione (nagroda).
  7. Udział w Dożynkach Wojewódzkich w Osieku koło Oświęcimia.

Dolina Karpia – dyplom, wyróżnienie.

9.Wycieczki Krajoznawcze z dziećmi i młodzieżą – Zamek w Niepołomicach o Kopalnia Soli w Bochni.

  1. Odwiedzanie osób starszych i samotnych w okresie świąt Bożego Narodzenia.