Rok 2016

Nawiązanie ścisłej współpracy z członkami „Mobilnego Klubu Seniora”.

  1. Przygotowanie stoiska oraz przygotowanie wielu potraw Regionalnych dla zaproszonych gości na Pikniku Rolniczym w Strzelcach Małych.
  2. Wicie Wieńca Dożynkowego przy pomocy pań z „Mobilnego Klubu Seniora”
  3. Udział w Dożynkach Gminnych w miejscowości Wrzępia.
  4. Przygotowanie regionalnych potraw, zorganizowanie i udekorowanie stoiska, poczęstunek dla gości na Dożynkach Gminnych.
  5. Uroczyste rozpoczęcie projektu na rzecz „Mobilnego Klubu Seniora” – „W Wirtualnym Świecie”. Przygotowanie potraw i poczęstunku dla seniorów. Zaproszenie na Hubertówkę. Wizyta pana Wójta M. Zalewskiego, która uświetniła uroczystość.
  6. Wycieczka do Pragi – Złote Kłosy i Seniorzy.
  7. Ścisła i bardzo owocna współpraca z pracownikiem Urzędu Gminy panią Elżbietą Gądek. Podziękowania oraz słowa uznania dla Pani Eli.