Mobilny Klub Seniora w Wirtualnym Świecie

PODSUMOWANIE PROJEKTU:

W czasie trwania projektu odbyło się wiele spotkań cyklicznych. Były to spotkania integracyjne, wycieczki rowerowe. Mimo rozpiętości wiekowej zawiązała się wspaniała współpraca. Zarówno seniorzy jak również „Złote Kłosy” wykazali się dużym zaangażowaniem. Chętnie brali udział w organizowaniu spotkań i wywiązali się z podjętych obowiązków. Wszystkie zajęcia, spotkania, wycieczki miały sprawny i bezpieczny przebieg. Grupa, która wyraziła chęć udziału w projekcie spędziła czas aktywnie i ciekawie. Zawiązały się przyjaźnie oraz mocne związki między poszczególnymi wsiami na terenie gminy. Nasuwa się wniosek, że warto inwestować w projekty dla seniorów oraz organizować zagospodarowanie ich wolnego czasu. Dzięki projektowi grupa seniorów rozbudziła w sobie świadomość własnych potrzeb, oraz przyczyniła się do odbierania pozytywnego wizerunku osób starszych. Utwierdziła w przekonaniu, że warto czynnie uczestniczyć w wydarzeniach społeczności lokalnej.

ROZPOCZĘCIE HUBERTÓWKA

Aby zacieśnić współpracę Mobilnego Klubu Seniora, który obejmuje 4 sołectwa naszej Gminy. Ze stowarzyszeniem „Złote Kłosy” ze Strzelec Wielkich – powstał projekt. Koordynatorem projektu są „Złote Kłosy”. Uczestnikami członkowie Mobilnego Klubu Seniora wsi Strzelce Wielkie, Wrzępia, Uście Solne i Pojawie. Tematem – „Mobilny Klub Seniora” – w wirtualnym świecie”. Jak sama nazwa wskazuje projekt oparty jest na nauce i wdrażaniu w życie obsługi komputera przez seniorów. W dniu 28.08. 2016 było uroczyste rozpoczęcie projektu pośród sosen, okazałych dębów i grabów. W leśnej Herbetówce daleko od wiejskiego zgiełku wesoło buzował ogień na grillu, piekły się tam kiełbaski i steki. Panie ze „Złotych Kłosów” przygotowały wiele pysznych ciast i sałatek. Atmosfera była pogodna i radosna. Łączącą siłę była tradycja, która łączy starszych i młodszych, biednych i bogatych. Wzmacnianie empatii i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy Pan Marian Zalewski. Wszyscy wspólnie delektowali się „czym chata bogata” – śpiewając przy tym wesoło. Spotkanie pokoleń było bardzo sympatyczne. Tak rozpoczął się projekt „ W wirtualnym świecie.”

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Cykliczne zajęcia komputerowe – grupa uczestnicząca w projekcie licznie brała udział w zajęciach komputerowych.. Zajęcia odbywały się 1 raz w tygodniu po dwie godziny. Dzięki uprzejmości Dyrektor Szkoły Pani Doroty Jaszczowskiej zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Strzelcach Wielkich. Tajniki obsługi komputerowej przyswajał nam i przybliżał Pan Krzysztof Solak. Seniorzy, którzy nie mieli styczności z wirtualnym światem komputerowym szybko nauczyli się tego nowoczesnego sprzętu. Dzięki zajęciom komputerowym eliminujemy wykluczenia cyfrowe w grupie seniorów i przełamujemy bariery związane z dostępem do nowoczesnych technologii informacyjnych. Seniorzy bardzo szybko przyswajają sobie dobrze i przystępnie przekazane wiadomości wirtualnego świata. Dziękujemy naszemu instruktorowi za cierpliwość i bardzo skrupulatne przekazanie zawiłych i trudnych nazw począwszy os zwykłej myszy. Od teraz wirtualny świat dla mobilnych seniorów stoi otworem.

WYJAZDY NA SPOTKANIA CYKLICZNE

Grupa seniorów dzięki projektowi uczestniczy w cyklu spotkań. Spotkania cykliczne odbywają się w miejscowości Uście solne, Wrzepia, Strzelce i Pojawie. Podczas spotkań seniorzy otwarci są na różne inicjatywy. Promują tradycje regionalne oraz folklor. Przygotowują amatorski spektakl teatralny, który będzie realizowany na terenie gminy. Promują dawne potrawy ze swoich wsi oraz regionów. Spotkania są bardzo pouczające, bardzo żywe i aktywne. Rozbudzają świadomość własnych potrzeb. Poprzez przygotowanie spektaklu teatralnego tworzona jest oferta edukacyjna i kulturalna dla seniorów i innych mieszkańców. Seniorzy sami organizują sobie miejsca spotkań w zależności od treści i tematu danego spotkania. Spotkania służą organizowaniu samopomocy oraz wymianie doświadczeń.

W dniu 03 LISTOPADA  2016 R. na specjalne zaproszenie kierownictwa grupa seniorów udała się do Teatru Nowego w Krakowie. Wystawiona była sztuka teatralna „Samobójca”.  Spektakl, którego akcja toczy się w dawnej Rosji cieszył się wielkim powodzeniem. Dowodem tego były długo brzmiące brawa, a którzy kilkakrotnie wychodzili do publiczności. Bliskie spotkanie z aktorami oraz zwiedzanie pomieszczeń teatralnych z zapleczem to nietuzinkowa sprawa w jakiej kolejności nasi seniorzy mogli uczestniczyć.

Dzięki projektowi oraz zaangażowaniu seniorów w tworzenie wspaniałej grupy mieli możliwość brać udział w wydarzeniach kulturowych naszego regionu, pić pyszną kawkę w bibliotece przy Teatrze Nowym w Krakowie.

WYCIECZKA PRAGA

Wycieczka integracyjna w ramach projektu „Mobilny klub seniora w wirtualnym świecie” .

Klub Seniora „ Złote Kłosy” oraz młodzież, która czynnie uczestniczy w projekcie i pracach na rzecz stowarzyszenia i seniorów , wspólnie w piątkowy dzień 30 września 2016 r.  zwiedzali stolicę CZECH-PRAGĘ. Najpierw kompleks klasztorny na Strahowie, potem spacer po Hradczanach. Kompleks zamkowo-pałacowy, Katedra Św. Vita, Zamek Królewski, Kościół Św. Jerzego i Złota Uliczkę. Stąd też rozciąga się niesamowity widok na Stare i Nowe Miasto, Petru oraz Wełtawę. Spacerując po Malej Stranie, której sercem jest przepiękna w swej surowości barokowa świątynia pod wezwaniem Św. Mikołaja na Placu Malostrańskim oglądaliśmy  stylowe restauracje, mnóstwo kawiarni, luksusowych hoteli i ogrodów pałacowych. Szliśmy przez najstarszy most w Europie – Most Karola, Stare Miasto. Na Ratuszu Staromiejskim od sześciuset lat odmierza czas zegar astronomiczny ( Orloj). Nowe Miasto- Muzeum Narodowe oraz najbardziej popularne miejsce w Pradze Plac Wacława – gdzie  góruje Pomnik Św. Wacława. Nietuzinkowe widoki, przepiękne rzeźby , pomniki, magiczne zakątki wszystko to mielismy okazje zobaczyć . Jesteśmy zmęczeni lecz szczęśliwi, że mogliśmy podziwiać niesamowite widoki tej stolicy,  „HLASTAC” czeskie piwo pod pogodnym praskim niebem.