Klub Seniora „Wesołe Kumoszki” w Strzelcach Wielkich

Stowarzyszenie Ziemi Strzeleckiej „Złoty Kłos” realizator zadania publicznego „Wspieranie osób w podeszłym wieku poprzez integrację z młodzieżą” finansowanego przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Klub Seniora „Wesołe Kumoszki” w Strzelcach Wielkich. Uczestnicząc w spotkaniach naszej...

„Złoty Kłos” przed nowym zadaniem

Pomiędzy Panem Marianem Zalewskim – Wójtem Gminy przy udziale Pani Marii Czesak – Skarbnika Gminy a Stowarzyszeniem Ziemi Strzeleckiej ,,Złoty Kłos”, reprezentowanym przez Panią Zofię Solak – Prezesa, Panią Renatę Wilk – Sekretarza i Panią Krystynę Wąs...

Dożynki Gminne w Strzelcach Wielkich

15 sierpnia. Wyjątkowa uroczystość. Powrót do tradycji. Podziękowanie za szczęśliwe plony. Po 10-letniej przerwie odbyły się Gminne Dożynki, których gospodarzem było sołectwo Strzelce Wielkie, w gminie Szczurowa. Przedstawiciele sołectw: Dąbrówka Morska, Dołęga, Kwików, Niedzieliska, Pojawie,...